Konsulter

När du anlitar Twofold får du endera ett team av högpresterande egenföretagare, eller en one man army i form av en senior managementkonsult.


Exempel på genomförda uppdrag:

  • Projektledare för utveckling av affärsrelation till outsourcad verksamhet
  • Tryggat avtal samt byggt upp ny inköpsorganisation vid strukturaffär
  • Agerat expertstöd till flera advokatbyråer avseende amerikanska upphandlingsregler
  • Anpassat verksamhet till kundkrav från U.S. Government, agerat interim FAR & DFARS Compliance Officer samt Senior Advisor
  • Commercial manager för miljardprojekt inom rolling stock
  • Genomgripande implementering av best practice hos företag med regionala inköpskontor
  • Förstudie inom asset management inför tillsättning av fleet manager för tunga fordon
  • Komplexa upphandlingar av exempelvis entreprenader, avancerade tjänster, extern produktutveckling, juridiskt ombud samt IT-system.


Jag som står bakom Twofold heter Fredrik Genbo, se gärna min profil på LinkedIn för tidigare klienters upplevelser. Det jag gjort för globala koncerner samt små och medelstora företag inom ett vitt spann av branscher, kan jag göra även för dig!

"Det är ett privilegium att ha varit delaktig i utvecklingen av 3G, eftermarknad för Fpl 39 Gripen samt upphandling till Scanias nya lastbilsgeneration; några av de största svenska industriprojekten i modern tid.

 

För egen del är dock inte magnituden hos de sammanhang jag verkat i avgörande; drivkraften är snarare att i en dynamisk tillvaro med kompetenta och motiverade kolleger gemensamt sträva efter att uppnå bestående resultat."


Fredrik

STYRELSEUPPDRAG

Som erfaren affärsledare och verksamhetsutvecklare inom privat och offentlig verksamhet, bidrar jag gärna i små och medelstora företags styrelser med insikt om kommersiell och operativ samverkan mellan organisationer under samtliga faser från innovation/förstudie till vidmakthållande eller avveckling.  Nyttan är störst för organisationer med kunder och klienter inom relativt högteknologisk industri eller sådana som är beroende av kontinuerlig produktivitet utan driftstörningar (branscher som försvar, tunga fordon, återvinning, försörjningssektorn, kollektivtrafik och transporter, processindustri samt infrastruktur), oavsett om målet är att höja förmågan inom befintliga affärer eller hantera tekniksprång, marknadsframstötar eller -introduktioner, organisk tillväxt, strukturaffärer, svar på tilltagande konkurrens eller andra utmaningar.