Erbjudande

Ditt behov är grunden för Twofolds verksamhet. Endera du vet vad du vill ha och tar kontakt via formuläret här på hemsidan, Fredrik.Genbo@Twofold.se , +46 701 30 02 23 eller låter dig inspireras av nedanstående uppdragsförslag, där Twofold ger dig ett konkurrenskraftigt erbjudande. 


Är du i behov av extern projektledning, tillfällig förstärkning inom linjefunktion eller pionjär för ett övergripande initiativ (Lean, 6σ, additiv tillverkning, byte av ERP-system, omfattande investering, övergripande omställning eller strukturaffär) bistår Twofold med ledarskap, sakkunskap enligt startsidan eller om så önskas med ett komplett projektteam via partners och kontakter. Hör av dig för ett kostnadsfritt möte.


Twofold erbjuder dig interimt ledarskap, strategisk rådgivning samt affärs- och verksamhetsutveckling i tvärfunktionell samverkan längs hela värdekedjan, under produktlivscykelns eller projektets alla faser för privata företag såväl som offentlig verksamhet. Med expertis inom omvärldsanalys, strukturaffärer samt köpa/göra-beslut, kan Twofold identifiera din potential, formulera mål och skräddarsy en lösning.


Önskar du en oberoende genomlysning av verksamheten? Ibland är det nyttigt att låta en extern resurs skärskåda affärer och organisation (kultur, struktur och processer) med andra ögon än de i bolagsstyrelsen och företagsledningen.  De flesta övergripande förbättringar identifieras under de första månaderna av ett uppdrag ute hos klient. En effektiv genväg är att låta en managementkonsult besöka ditt företag 4-5 gånger á 1-2 dagar under en tremånadersperiod, kompletterat med analytiskt arbete på distans. Uppdraget behöver inte baseras på ett upplevt problem, det kan lika gärna drivas i syfte att identifiera nya möjligheter eller uppnå generella förbättringar.


Twofold sänker dina kostnader för inköpta tjänster och materiel till prestationsbaserad ersättning. Enskilt eller i samråd med klienten identifieras och upphandlas artiklar med potentiella besparingar. Hör av er för prospekt.


Har du öppna avvikelser eller observationer från revision gentemot kundkrav, ISO- eller branschstandard? Twofold har erfarenhet av såväl intern- och leverantörsrevisioner som verksamhetsanpassningar baserade på avvikelserapporter.


Nordens ledande konsultbyrå inom FAR & DFARS compliance åtar sig uppdrag för prime contractors till U.S. Government samt leverantörer till dessa. Uppdrag utförs till timbaserat eller fast arvode. Då revisioner från U.S. Government är högst oförutsebara, samt kan dröja väsentligt efter genomförda förbättringar, åtas inte provisionsbaserade uppdrag inom detta område.


Presentation vid den svenska konferens om FAR & DFARS som Fredrik Genbo grundat i samverkan med Säkerhets- och Försvarsföretagen (SOFF) och Sveriges Ambassad i Washington.

Foto: Fredrika Storm


Du kan också anlita Twofold för

 

 • Uppbyggnad av organisation, exempelvis i nystartad eller växande verksamhet eller del av större koncern där lokal funktion (exempelvis eftermarknad, inköp eller logistik) saknas.
 • Omstrukturering, definition av befattningar och gränssnitt, formulering av policies och värderingar.
 • Transformation till affärsdriven, behovsstyrd och prestationsorienterad verksamhet; utveckling och uppföljning av nyckeltal.
 • Processimplementering inklusive utbildning av personal.
 • Interimt ledarskap inom operations, bids, commercial mamagement, inköp, logistik och kvalitet.
 • Informationsarkitektur (vem som behöver vilken information när och hur, ej att förväxla med programvaruarkitektur som är den tekniska lösningen och där Twofold inte har någon som helst kompetens) inför upphandling av IT-system.
 • Sourcing, upphandling och investeringsprojekt samt formulering av allmänna villkor och avtalsmallar.
 • Segmentering av kund-/leverantörsbas och differentiering av marknads-/inköpsstrategi (Category management).
 • Modularisering, val av förädlingsnivå för optimal lagerhållning och kundorderstyrd produktion.
 • Analys av outsourcingalternativ: vilka teknikområden, i vilken fas (förstudie/produktdefinition/utveckling/produktion/driftsättning/vidmakthållande/avveckling), på vilken konstruktionsnivå och i samverkan med vilka externa organisationer.
 • Byggande av integrerade projektteam samt uppföljning och projektstyrning.
 • Kvalificering och utveckling av leverantörer (finansiell analys samt SQA).
 • Omvärldsanalys enligt World Mapping Method samt proaktiv affärsutveckling.
 • M&A, planering för integration och organisationsutveckling vid förvärv och sammanslagning.
 • Framtagning av affärsplan vid uppstart eller strukturaffär.
 • Compliance - anpassning till kundkrav, lagar och branschstandarder exempelvis ISO 9000, 14000, 26000, 27000, 44000, 55000, QS 9000, LOU, LUF, LUFS, FAR & DFARS.
 • Korrigerande åtgärder efter revisioner; processförbättringar för att stänga avvikelser.
 • Optimering av försörjnings- och distributionsnätverk, tredje- och fjärdepartslogistik.


Uppdrag kan givetvis utföras modulärt, exempelvis

 1. Informationsarkitektur och leverantörssegmentsanalys
 2. Upphandling av ERP-system
 3. Projektledning av driftsättning inklusive utbildning

eller

 1. Analys av best practice samt benchmark i samband med strukturaffär
 2. Uppbyggnad av organisation för maximal synergi
 3. Interimt ledarskap


Genom flexibilitet i upplägg av metodik och ersättningsmodell, anpassas erbjudandet till klientens interna resurser och finansiella situation. Twofold erbjuder provisionsbaserade uppdrag inom anbudsledning och upphandling.